VUB (Latex) template voor bachelorproeven, masterproeven en cursusmateriaal

Om zelf grafieken in Latex te kunnen tekenen kan hieronder een voorbeeld gevonden worden.

Latex template (Engels + Nederlands)

PDF-preview van de template.

Download template.

Deze template is samengesteld op basis van de bestaande templates van Laurent Segers, Tom van Rijn en Ruben De Smet. De titelpagina van de VUB kan afzonderlijk (opgemaakt door Ruben De Smet) gedownload worden via: https://gitlab.com/rubdos/texlive-vub.

Engels of Nederlands?

De huidige template kent 2 taalmogelijkheden: Nederlands en Engels. Beide talen kunnen gekozen worden zodat alle tekstonderdelen in de correcte taal worden weergeven (bv. figuur/figure, tabel/table, codefragment/snippet, enz.). De keuze van de taal wordt aan het begin van de preamble gemaakt via onderstaand stukje code.

\documentclass[english]{book_template} % for English
\documentclass[dutch]{book_template} % voor Nederlands

Gebruik van de template

De template bestaat uit een aantal bestanden en het is dus hierbij belangrijk om de juiste stappen te ondernemen om die correct te kunnen gebruiken. De template bestaat uit volgende onderdelen:

  • een Latex-bestand (*.tex): hierin komt de tekst van de scriptie,
  • een biblioheekbestand waarmee citaties gemaakt kunnen worden (bibliografie): IEEEexample.bib,
  • de templatebestanden: book_template.cls, vub.sty en vubprivate.sty.

Een minimale ervaring met Latex is vereist om deze template te kunnen gebruiken. Een tutorial over Latex zal hier dus niet te vinden zijn. Hieronder worden enkel de nodige stappen uitgelegd om het gebruik van deze template mogelijk te maken.

Texmaker en Miktex

Hoewel een willekeurige Latex editor gebruikt kan worden, worden hieronder de stappen getoond waarbij gebruik gemaakt wordt van de programma's Texmaker en Miktex. Beide pakketten zijn gratis te downloaden via http://www.xm1math.net/texmaker/ en https://miktex.org/. Als je beide pakketten al hebt staan: eerst Miktex verwijderen en opnieuw installeren om eventuele problemen met packages te vermijden. Hierbij is het best dat Miktex geïnstalleerd wordt voordat Texmaker op het systeem wordt gezet. Tijdens het installeren van Miktex moet je ervoor zorgen dat de optie "missende bibliotheken automatisch geïnstalleerd worden" aangevinkt staat. Dit vermijdt een hele hoop frustraties achteraf.

Na de installatie van Miktex volgt de installatie van Texmaker. Nadat Texmaker geïnstalleerd is, worden een aantal instellingen binnen dit programma aangepast. De meegeleverde werkwijze van refereren (bibliografie) maakt gebruik van Biber i.p.v. de gewoonlijke BibTex. Zonder het aanpassen van deze instelling is het niet mogelijk om de bibliografie mee op te nemen (compileren) in de finale PDF. Om dit te doen moet de Bib(La)tex instelling aangepast worden naar Biber. Een voorbeeld van de instelling (zie Opties=>Texmaker instellen) kan in onderstaande afbeelding gevonden worden. Het pad (met procent teken) staat hieronder voor de duidelijkheid. Dit kan echter van machine tot machine anders zijn (daarom 2 mogelijke opties)! Gebruik eventueel het zoekfoldericoontje om biber.exe op te zoeken.

"C:/Program Files (x86)/MiKTeX 2.9/miktex/bin/biber.exe" %
"C:/Program Files/MiKTeX 2.9/miktex/bin/x64/biber.exe" %

In principe is het nu mogelijk om de Latex code met bijpassende referenties te compileren tot een PDF-bestand. Dit kan men doen door de verschillende compilatiestappen afzonderlijk uit te voeren. Het is echter mogelijk om Texmaker in te stellen zodat alles in 1 stap kan gebeuren. Hiervoor gaat men naar het tabblad "Snel compileren" van de instellingen. Daar kiest men de optie "PdfLatex + Bib(La)tex + pdfLatex (x2) + bekijk Pdf". Zie ook onderstaande afbeelding.

PdfLatex + Bib(La)tex + pdfLatex (x2) + bekijk Pdf

De hele Latex-code kan nu gecompileerd worden via: "Gereedschap=>Snelle compilatie. Een snellere manier is door te drukken op "F1". Geef Miktex fr eventuele toestemming om missende bibliotheken te installeren indien hierachter gevraagd wordt. De eerste compilatie kan een aantal minuten duren.

Latex opschonen

Soms kan het noodzakelijk zijn (zeker als er compilatiefouten zijn) om heel het project op te schonen. Ga hiervoor naar "Gereedschap=>Opschonen". Het opschonen doe je ook best regelmatig zodat alle gecompileerde bestanden ververst kunnen worden.

Template om grafieken in Latex te kunnen tekenen

Naast de bovenstaande template wordt er ook een voorbeeld gegeven om grafieken in Latex te tekenen.

PDF-preview van een grafiek in Latex

Grafiek voorbeeld