Owncloud

Overzicht

Sporadisch ga je tijdens je opleiding geconfronteerd worden met grote bestanden, zoals foto's van je projecten of practicumverslagen met veel illustraties erin. E-mail is niet de beste methode om zulke bestanden te delen met docenten of medestudenten, omdat je op de mailserver maar een geringe opslagcapaciteit ter beschikking hebt. Voor bestanden tot ca. 2 MB is e-mail een optie, voor grotere bestanden is er een beter alternatief: cloud storage. Op de VUB wordt er gebruik gemaakt van OwnCloud, de FOSS variant van het commerci\"ele Dropbox. Elke student krijgt automatisch 4 GB online opslag op de VUB-server.

Gebruik

Webinterface

De front-end van OwnCloud is een webinterface, waarin je kan inloggen met je VUB Net ID en bijhorende wachtwoord. Je Net ID bestaat uit de eerste letter van je voornaam, gevolgd door de eerste zeven letters van je achternaam. Als je bv. Eric Cartman heet, dan is je Net ID dus ecartman. Je hoeft er geen @vub.ac.be achter te zetten. Het wachtwoord is hetzelfde als je Pointcarré-wachtwoord.

Eens ingelogd, krijg je een overzicht van de mappen en bestanden in jouw persoonlijke repository. Va de knop Upload bovenaan kan je nieuwe bestanden uploaden met een maximum van 6.3 GB. Bestanden en mappen zijn normaal niet zichtbaar voor anderen, tenzij je ze in de speciale Shared ("gedeeld") map dropt. Voor die bestanden kan je een share link opvragen, die je vervolgens aan anderen kan doorgeven, bv. via e-mail of Slack. Wanneer anderen die link in hun webbrowser plakken, kunnen ze het bestand downloaden van de server. Je kan eveneens een vervaldatum (expiration date) instellen voor bestanden waarvan je de beschikbaarheid wilt beperken in de tijd.

Share links verwijzen steeds naar een downloadpagina en niet rechtstreeks naar het bestand. Wil je rechtstreeks naar het bestand verwijzen, voeg dan /download toe achteraan de URL. Het is niet nodig zelf een OwnCloud account te hebben om bestanden van jouw OwnCloud te kunnen downloaden. Je kan zo dus ook bestanden delen met familie en vrienden.

Via de rechtstreekse downloadlink kan je bestanden downloaden ook als je niet over een webbrowser beschikt, bv. op een embedded platform zoals een BeagleBone of Raspberry Pi. Dit kan via het terminal commando wget, gevolgd door de downloadlink. Bijvoorbeeld

  wget https://owncloud.vub.ac.be/index.php/s/OIVAALY5CMW1M3D/download

resulteert in de rechtstreekse download van het bestand:

Terminal tool wget om bestanden te dowloaden van VUB OwnCloud op Linux Mint 18.

Clientsoftware

De webinterface is weliswaar handig, maar de échte kracht van OwnCloud schuilt in de clientsoftware, die beschikbaar is voor alle moderne Linux-distributies. Voor Linux Mint volg je de installatieprocedure voor Ubuntu. Open een terminalvenster en voer volgende commando's uit:

  sudo sh -c "echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/desktop/Ubuntu_16.04/ /' >> /etc/apt/sources.list.d/owncloud-client.list"
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install owncloud-client

Er wordt automatisch een koppeling aangemaakt in de menu applet die de ietwat onhandige naam ownCloud desktop sync client kreeg. Als je de client start, dan wordt je gevraagd een map op je lokale computer te selecteren die zal gesynchroniseerd worden met de server. Dit kan om het even welke map zijn, of je kan er een speciale map voor aanmaken. Eens geselecteerd zal OwnCloud alle bestanden in deze map automatisch uploaden naar de server en ook gesynchroniseerd houden, d.w.z. als je bestanden wijzigt of verwijdert dan zullen deze wijzigingen ook op de kopie\"en op de server doorgevoerd worden. Op die manier kan je OwnCloud dus gebruiken als een geautomatiseerd back-upsysteem. De 4 GB die je als student beschikbaar krijgt, zou ruim moeten volstaan om back-ups bij te houden van al je projecten, laboverslagen, rapporten, taken enzovoort.

De OwnCloud client start niet automatisch bij het opstarten van Linux Mint. Om dat wel te doen, moet je in de OwnCloud client op het tabblad General bovenaan bij General Settings de optie Launch on System Startup aanvinken.

OwnCloud zal automatisch worden bijgewerkt tot de laatste versie als je globale software-updates doorvoert. Wil je manueel updaten dan kan dat via

  sudo apt-get update && apt-get upgrade

Grotere bestanden

Via de webinterface kan je weliswaar bestanden tot 6.3 GB uploaden, maar je hebt maar 4 GB opslagcapaciteit ter beschikking wat dus praktisch de limiet is. OwnCloud is dus niet geschikt om zeer grote bestanden, zoals de GoPro films van je laatste skivakantie, mee te delen. Hiervoor maak je beter gebruik van torrents. Torrents hebben 2 voordelen ten opzichte van OwnCloud:

  • het uitwisselen van bestanden verloopt peer-to-peer (P2P) waardoor er geen centrale server nodig is;
  • er staat geen limiet op de maximale bestandsgrootte.

De standaard torrent client op Linux Mint heet Transmission. De procedure om een nieuwe torrent aan te maken is gelijk voor bijna alle torrent clients.