Horizontal-IoT

Het gebruik van genetwerkte sensoren en actuatoren verhoogt in een snel tempo. Deze stijging leidt tot een toenemende hoeveelheid van gegevens, toenemende heterogeniteit van apparaten, dataformaten en meetprocedures. Het beheer van de sensor- en routeringsknopen en de valorisatie van de bijbehorende hoeveelheid aan data is vandaag een grote uitdaging. Recent zijn er een aantal verticale Internet of Things (IoT) oplossingen ontwikkeld voor bepaalde domeinen zoals slimme gebouwen, steden, gezondheidszorg, logistiek, transport etc. Grote spelers in deze markt zijn o.a. IoTivity (Intel + partners), AgileIoT (Huawei), AllJoyn (Qualcomm), Homekit (Apple) en Brillo (Google). Om echter niet gevangen te zitten in deze systemen zijn open standaarden noodzakelijk zodat services gelijktijdig op verschillende apparaten kunnen draaien en van verschillende aanbieders kunnen worden onttrokken. Initiatieven, waaronder oneM2M als meest belovende en ruimst gedefinieerde standaard, tracht hier tegemoet aan te komen. Daarenboven zijn er nieuwe communicatietechnologieën, bekend onder hun commerciële namen LoRa en Sigfox, die interessante opportuniteiten bieden. Bijgevolg willen we in dit project demonstreren hoe een krachtiger en toegankelijker IoT tot stand kan komen door een met oneM2M gedreven service standaardisatie en een vernuftige combinatie van diverse laag-vermogen en lage-energie radiotechnologieën en van Power Line Communicatie. Dit project richt zich tot sensor- en productontwikkelaars, IoT-dienstenleveranciers en afnemers, ontwikkelaars van ingebedde soft- en hardware, software en hardware leveranciers, mobiele applicatieontwikkelaars, telecom en dienstenleveranciers en netwerkorganisaties. Dit is een zeer diverse doelgroep, waarin kleine spelers en starters goed vertegenwoordigd zijn. We zullen werken met een gebruikersgroep bestaande uit minstens 20 leden, die representatief is voor de beoogde doelgroep. Echter, via de workshops en het afsluitend seminarie wensen we minstens een 50-tal unieke bedrijven of instellingen te bereiken. Op het einde van het project zullen minimum 2 demonstratoren uitgewerkt en geëvalueerd zijn om de werking en het nut van de oneM2M technologie en de combinatie van de radio- en communicatie technologieën te verduidelijken. Na het eerste jaar van het project, zullen ten minste 2 workshops georganiseerd worden waarop kennis doorstroomt omtrent de integratie van deze technologieën. Op het eindseminarie worden de afgewerkte demonstratoren getoond en de bijhorende handleidingen beschikbaar gemaakt. Dankzij de steun van de netwerkorganisaties Agoria, Wireless Community van IMEC, DSP Valley, IoTBe en Vlakwa kan de ontwikkelde kennis naar een breed publiek van hoogtechnologische tot minder technologie-gedreven KMO's doorstromen. Dit project draagt bij tot een het verhogen van de connectiviteit en de interoperabiliteit, hetgeen de mogelijkheid biedt tot het benaderen van een brede markt, en bijgevolg leidt tot hogere omzet en winst. Uit een recente studie1 blijkt dat interoperabiliteit tot meer dan 4,4 triljoen dollar winst kan leiden op een wereldwijde IoT markt van 11,1 triljoen dollar, gerekend tot 2025. Bovendien wensen we aan te tonen dat het energieverbruik en de kost drastisch verlaagd kan worden door de gepaste combinatie te maken van de meest geschikte radio-en communicatietechnologieën.