Masterproeven 2019-2020

Op deze pagina vind je info over de Masterproeven van het academiejaar 2018-2019. De bijpassende documenten i.v.m. het verloop van een masterproef door Prof. A. Touhafi zijn terug te vinden in bijgevoegde documenten.

Inleiding tot de masterproef

Voorstellen RAPPTORlab

In bijgevoegde document met masterproefvoorstellen kan je je keuze maken. Indien je interesse hebt in een onderwerp kan je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de betrokken begeleider/proefessor. Gelieve dan best ook de titel van de masterproef te vermelden zodat wij correcte informatie kunnen geven. Kom zeker ook langs bij de bijgeleider en/of promotor indien je vragen hebt i.v.m. een onderwerp.

Voorstellen ETRO

Naast de onderwerpen die binnen het RAPPTORlab bekend gemaakt worden, zijn er nog een aantal onderwerpen beschikbaar binnen ETRO. Ook hier geldt dezelfde manier van communiceren met de begeleiders en promotoren. De lijst met masterproefvoorstellen kan via onderstaande link gevonden worden:

Lijst met ETRO-voorstellen

Masterproef met een bedrijf?

Het is zeker mogelijk om een masterproef met een bedrijf te realiseren. Deze voorstellen worden niet openbaar bekend gemaakt. Hiervoor kom je best langs bij een promotor (Abdellah, An, Kris) om de onderwerpen te besrpeken.

Het staat je uiteraard ook vrij om als student zelf een voorstel te formuleren. In dit geval zoek je de best passende begeleider/promoter om dit onderwerp te definiëren.

Opgelet: de opleidingsraad behoudt zich het recht een willekeurig onderwerp aan je toe te wijzen als je zelf geen keuze voorstelt.

Hieronder worden de e-mailadressen van de betrokken begeleiders en promotoren vermeld: