OpenCloudEdge

OpenCloudEdge

Dit project heeft als doel OpenStack te bestuderen, te implementeren en te evalueren, voor minimum twee gevalstudies waarvan minstens één IoT gerelateerd. Deze gevalstudies situeren zich zowel in private als hybride cloudomgevingen om een onderzoek toe te laten naar hun samenspel voor de opzet van de drie typische paradigma’s in cloudcomputing, zijnde Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS).

Het primaire doelpubliek omvat zowel de IT-dienstverleners als de gebruikers die zelf een (gedeeltelijk) eigen cloudbeheer willen opzetten. Bij deze KMO’s is dan ook reeds een zekere interne IT kennis aanwezig. De meeste van deze bedrijven zijn klein tot middelgroot en niet O&O intensief en hebben nood aan extra informatie over de complexiteit en mogelijkheden van OpenStack. We hebben een gebruikerscommissie opgesteld bestaande uit een 20-tal leden, die deze primaire doelgroep goed afdekt, en die naast kleine spelers ook enkele middelgrote spelers omvat.

Meer info

OpenObservatory

OpenObservatory

Onze omgeving speelt een bepalende rol voor ons comfort, onze productiviteit, en onze quality of life in het algemeen. In Smart Cities wordt er bijvoorbeeld gestreefd naar optimizatie van temperatuur en luchtvochtigheid in gebouwen omwille van de gezondheid van bewoners en vermindering van verwarmings- of verluchtingskosten. Tegelijk wordt er ingezet op efficiëntere verlichting die beter aangepast is aan de werkplek, de tijd en de seizoenen. Andere factoren die een rol spelen zijn bijvoorbeeld de concentratie van fijn stof in de buitenlucht, of de CO2-concentratie indoor. Nooit eerder waren omgevingssensors zo belangrijk om ons alledaags comfort te verbeteren.

In het kader van interactief gebruik van omgevingssensors werd OpenObservatory ontwikkeld, dat een low-cost sensorplatform biedt aan ontwikkelaars van intelligente systemen voor o.a. smart cities. Zowel de hardware als software van OpenObservatory zijn open source, waarmee maximale flexibiliteit voor ontwikkelaars wordt nagestreefd. OpenObservatory heeft ook een plaats in het curriculum van de opleiding Industriële Wetenschappen als data source voor het opleidingsonderdeel Objectgeoriënteerd Programmeren.

Meer info

Projet e-VAL

project-e-VAL

Le Département INDI de la Faculté des sciences de l'ingénieur a une vaste expérience dans les TIC et le développement des plateformes. Plusieurs technologies ont déj à été testées, utilisées et améliorées dans le cadre de projets de recherche. La VUB participera à l'ensemble des activités d'état des lieux, de formation, de supervision technique et d'expérimentation qui jalonnent le projet e-VAL. Elle engagera son personnel dédié dans les différentes actions et missions en Europe et au Maroc (missions de formations et séminaires internationaux). Elle supervisera la finalisation de la rédaction du cahier des charges de la plateforme e-VAL. La VUB organise la formation sur les outils de conception pour la plateforme e-VAL (WP.3). Elle jouera un rôle important dans le développement des outils du projet e-VAL et peut aussi être une valeur ajoutée importante dans la phase de validation. Elle participera notamment à l'atelier international de formation sur la plateforme e-VAL organisé à l'UIR.

Numéro de projet: 573674-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP

Horizontal-IoT

Horizontal-IoT

Het gebruik van genetwerkte sensoren en actuatoren verhoogt in een snel tempo. Deze stijging leidt tot een toenemende hoeveelheid van gegevens, toenemende heterogeniteit van apparaten, dataformaten en meetprocedures. Het beheer van de sensor- en routeringsknopen en de valorisatie van de bijbehorende hoeveelheid aan data is vandaag een grote uitdaging. Recent zijn er een aantal verticale Internet of Things (IoT) oplossingen ontwikkeld voor bepaalde domeinen zoals slimme gebouwen, steden, gezondheidszorg, logistiek, transport etc....

Meer info

Energy Harvesting for Sensor systems

Energy Harvesting Energy Harvesting for Sensor systems (Autonome draadloze sensorsystemen gevoed via omgevingsenergie)

Het omschreven project heeft tot doel de technologische grenzen van autonome draadloze sensorsystemen die gevoed worden met omgevingsenergie ("energy harvesting") vast te stellen. Waar klassieke sensorsystemen gebruik maken van een al dan niet herlaadbare batterij of reeds bestaande bekabeling voor voeding, biedt energy harvesting de opportuniteit om energie uit de directe omgeving van het systeem te onttrekken via een interface - de harvester. Deze harvester maakt gebruik van fysische materiaaleigenschappen om diverse energievormen van natuurlijke of artificiële oorsprong om te zetten naar elektrische energie die kan opgeslagen worden en nadien benut worden om het sensorsysteem te voeden. Hierdoor vereist het systeem geen externe toelevering van elektrische energie meer, waardoor het een langere tijd onafgebroken actief kan zijn, vergeleken met een identiek batterijgevoed systeem. Dergelijke systemen zijn op termijn goedkoper en milieuvriendelijker. Bovendien wordt de uitbreidbaarheid van een systeem sterk vereenvoudigd.

Read more

6LoWPAN

IPv6 for Low Power Local Area Network: a communication protocol for low power embedded systems.

In dit project bestuderen we de mogelijkheden en beperkingen van een IP-gebaseerd protocol voor de draadloze technologie 802.15.4, nl. 6LowPan. Het is een eerder nieuw, open standaard en low cost protocol dat toelaat om IPv6-pakketten te versturen, boven op de 802.15.4 radiosignalen. Aangezien dit IP-gebaseerd is, is er geen extra laag of logica nodig voor communicatie met een node in of buiten het netwerk. Dit is een groot voordeel vergeleken met het Zigbee-protocol, dat tevens ook licenties vereist.

Als toepassing plannen we om enkele IP-gebaseerde draadloze sensor- en actuator netwerken op te bouwen dat de automatisering van draadloze systemen, gekoppeld aan elektrische apparaten, regelt. Het netwerk is dan vervolgens vanaf een server beschikbaar, waarop de status van de verschillende nodes gemonitord en gecontroleerd kan worden. Verschillende uitdagingen met betrekking tot onder andere de energieconsumptie en beveiligingsaspecten zullen onder de loep genomen worden. Het systeem zal uitgebreid geëvalueerd worden naar verschillende parameters zoals onder andere gebruiksvriendelijkheid, bereik, schaalbaarheid, kostprijs en energieverbruik.

De doelgroep van bedrijven omvat onder andere ontwikkelaars van domotica systemen, netwerk consultancy bedrijven, ontwikkelaars van webservices, chipontwikkelaars, bedrijven die producten leveren die ingeschakeld kunnen worden in het netwerk, ontwikkelaars van beveiligingsoplossingen, etc.

Read more

GUDI

Gudi A combined GP-GPU/FPGA desktop system for accelerating image processing applications (GUDI)

Until recently, machines with a huge computing power were synonymous with expensive supercomputers. In recent years, two new technologies have brought the power of high performance computing to the desktop computer: the GP-GPU or general purpose graphical processing unit and the reconfigurable FPGA or Field Programmable Gate Arrays. GP-GPUs are used for massively strong, independent parallelism, while FPGAs are powerful for tasks with less regular parallelism, which can also take dependencies into account.

Read more: GUDI

IDEA

IDEA ntelligent Distributed Environmental Assessment (IDEA)

The IDEA project focusses in particular on environmental stressors that have a very local character such as (ultra) fine particulate matter and noise. The spatial extend and temporal detail obtained by most measurement networks today is insufficient to meet these local demands and the price for further extension of "classical" measurement networks is high.

Read more: IDEA

Zaffer

Zaffer Zaffer Products Domotics Development

In this project we developed Home Automation and Commercial Building Automation end user products to wirelessly control and monitor window and door shutters. We developed the internal PCB hardware for the shutter motors and for all remote controls using the Texas Instruments CC2530 platform with ZigBee Pro as the Wireless Sensor Network specification of choice.

Read more: Zaffer

Reconfigurable Computing Systems

Reconfigurable Computing Systems

The aim of a reconfigurable computing system is to alter its computing architecture in a dynamical way. By using dynamic reconfiguration, the best performing (sub-)circuit can be activated at run-time. Hereby, computational speed and power consumption are analyzed as efficiency parameters.

Read more: Reconfigurable Computing Systems

STRES

STRES: Secure techniques for remote configuration of embedded systems

Embedded systems found their way into many domestic and industrial applications. This has led to specific challenges concerning after sales services and system upgradeability. Thanks to the presence of broadband technology new opportunities have arisen to deal with the product life cycle more efficiently. For this reason three main principles are integrated in such systems: remote status checking, remote problem solving and remote upgradeability. Some basic technologies already exist to implement these principles, for example M2M (Machine to Machine) communication modules, remote reconfiguration techniques for hardware (FPGAs) and software (microprocessors,...) and broadband network providers (broadband internet, WiFi, GPRS, UMTS,...).