Onderzoeksmethodologie (2016-2017)

Yannick Verbelen – yannick.verbelen@vub.ac.be

Het WPO Onderzoeksmethodologie stelt tot doel om je wegwijs te maken in de gangbare technieken om wetenschappelijk onderzoek te voeren. Veelgebruikte technieken worden besproken, je leert met gespecialiseerde tools werken die je het leven vergemakkelijken, en ook de valkuilen komen aan bod.

Er is geen examen van het WPO Onderzoeksmethodologie. Het WPO wordt beoordeeld op basis van een onderzoekspaper en een presentatie voor een jury.

Inhoud

Het WPO bestaat uit 2 blokken: informatie en slideshows.

Tijdens de colleges over informatie wordt het verzamelen van informatie besproken, de betrouwbaarheid van informatiebronnen, en hoe deze moeten gerefereerd en geciteerd worden. Daarnaast komt ook pseudowetenschap aan bod.

Onderzoekspaper

Om te bewijzen dat je de te verwachten onderzoeksmentaliteit voor een ingenieur meester bent, schrijf je een onderzoekspaper (eng. research paper). Je schrijft deze paper over een individueel onderwerp. Consulteer hiervoor de lijst met onderwerpen (specifiek voor het academiejaar 2016-2017). Alle onderwerpen zijn technisch-wetenschappelijk, maar gespreid over diverse vakgebieden.

De paper zelf schrijf je als doorlopende tekst, zonder opsommingen, afbeeldingen, tabellen e.d. Uiteraard wordt er wel een logische opdeling in secties en paragrafen verwacht. De paper moet ca. 5 bladzijden lang zijn, inclusief bibliografie. Het lettertype is Liberation Serif, 12 pt.

De paper wordt beoordeeld op 4 individuele facetten: technisch-wetenschappelijke inhoud, wetenschappelijke schrijfstijl, bronvermelding en taal.

 • Technisch-wetenschappelijke inhoud
  Het facet technisch-wetenschappelijke inhoud beoordeelt de kwaliteit van je onderzoek. Hoe grondig heb je je onderwerp onderzocht, zijn alle belangrijke technische en/of wetenschappelijke aspecten belicht, is de voorgestelde data of cijfermateriaal correct, zitten er voldoende details in de tekst e.d.

 • Wetenschappelijke schrijfstijl
  De schrijfstijl omvat de vorm van de tekst. Dit houdt o.a. correct gebruik van terminologie binnen het vakgebied in, objectieve en neutrale voorstelling van feiten, opdeling van tekst in logische secties en paragrafen, e.d.

 • Bronvermelding
  Achteraan de tekst voeg je uiteraard een bibliografie toe waarin je al je bronnen vermeldt. Er wordt een minimum van 10 betrouwbare bronnen verwacht. Voor de bibliografie mag je kiezen of je IEEE-stijl of Harvard-stijl (auteur en jaar) gebruikt, maar wees consistent. Voor elke bron in je bibliografie vermeldt je ten minste naam van de auteur(s), de titel van het werk, het jaar van publicatie en waar de bron kan teruggevonden worden. Voor conference en journal papers zijn er specifieke richtlijnen om te refereren, waarbij nog meer informatie verwacht wordt. Consulteer de citation guide van IEEE voor richtlijnen over het citeren van bronnen als je de IEEE-citatiestijl gebruikt.
  Elke bron moet ook minstens een keer geciteerd worden in de tekst. Dat doe je eveneens in IEEE-stijl of Harvard-stijl, consistent met de stijl die je gekozen hebt voor je bibliografie. Het spreekt voor zich dat bronnen statisch moeten zijn (bv. via DOI) en publiek consulteerbaar. Je focust bij voorkeur op primaire bronnen.

 • Taal
  De taal van de tekst is verplicht Algemeen Nederlands, en de kwaliteit van de taal is het vierde facet waarop je wordt beoordeeld.

Elk van de bovenstaande 4 facetten worden beoordeeld op 10 punten, en de totale score van de paper is de laagste score van de 4 facetten en niet het gemiddelde ervan. Een ketting is immers maar zo sterk als de zwakste schakel. Let er dus op dat je aan elk facet de nodige aandacht besteedt!

De deadline voor het indienen van de paper is 31 maart 2017. Je uploadt de paper via Pointcarre in PDF-formaat.

De presentatie

Naast de onderzoekspaper zal je je onderzoek ook mondeling presenteren voor een jury. Hiervoor maak max. 20 slides, voor een totale presentatieduur van max. 10 minuten. Je tijd zal gechronometreerd worden. De samenstelling van de jury en de datum voor de presentatie worden via Pointcarre gecommuniceerd. Voor het niveau van je presentatie richt je je op dat van de gemiddelde student 2e Bachelor.

Je uploadt op voorhand je slides op Pointcarre in ODP-formaat (Open Document Presentation), minimaal 2 dagen voor je presenatie.